ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

  • ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ

    Φωτοερμηνεία είναι ο οπτικός προσδιορισμός της ταυτότητας των αντικειμένων στην επιφάνεια της γης, καθώς και η ανάλυση και η κρίση της σημασίας τους από αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες. Με τη φωτοερμηνεία...

    περισσοτερα

  • ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

    Με τη Φωτογραμμετρία μπορούμε χρησιμοποιώντας αεροφωτογραφίες να μετρήσουμε και να καταγράψουμε τις διαστάσεις, τη θέση και το σχήμα ενός αντικειμένου. Η βασική εφαρμογή της Φωτογραμμετρίας είναι η δημιουργία τοπογραφικών υποβάθρων...

    περισσοτερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

Παραγωγή Ορθοφωτοχάρτη

Με τη Φωτογραμμετρία μπορούμε χρησιμοποιώντας αεροφωτογραφίες να μετρήσουμε και να καταγράψουμε τις διαστάσεις, τη θέση και το σχήμα ενός αντικειμένου. Η βασική εφαρμογή της Φωτογραμμετρίας είναι η δημιουργία τοπογραφικών υποβάθρων σε μορφή γραφικών χαρτών ή ορθοφωτοχαρτών. Επίσης, με τη χρήση επίγειων λήψεων, η Φωτογραμμετρία έχει εφαρμογή και σε άλλους τομείς όπως: Αρχιτεκτονική, Μετρήσεις ακριβείας κτιρίων και άλλων κατασκευών, Μετρήσεις παραμορφώσεων και πολλά άλλα.