ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

  • ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

    Η ελληνική βουλή ψήφισε πριν λίγους μήνες το νόμο 4178/2013 που αφορά είτε την νομιμοποίηση είτε την τακτοποίηση των όποιων αυθαίρετων κατασκευών έχουν ανεγερθεί έως την 28.07.2011. Ο νόμος αυτός...

    περισσοτερα

  • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

    Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4178/2013: «Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη...

    περισσοτερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ν.4178/2013

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4178/2013: «Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα η νομιμότητα των κατασκευών που υπάρχουν σε αυτό».

Η βεβαίωση μηχανικού αφορά και στις περιπτώσεις ακινήτων (οικόπεδα, αγροτεμάχια) στα οποία δεν υπάρχει κτίσμα.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτούνται τα εξής:

- Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο (κατόψεις, τοπογραφικό κλπ)
- Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας
- Τίτλοι Ιδιοκτησίας
- Νομιμοποιητικά στοιχεία (Ρύθμιση με τους Ν.720/77, Ν.3842/2010, Ν.4014/2011) 


Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν έχει στην κατοχή του κάτι από τα παραπάνω, αναλαμβάνουμε την εύρεσή τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η έκδοση της βεβαίωσης γίνεται μετά από διενέργεια αυτοψίας στο ακίνητο, ώστε να είναι δυνατή η διαπίστωση της νομιμότητάς του.

Η βεβαίωση μηχανικού έχει ισχύ δυο μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.

Το κόστος της βεβαίωσης εξαρτάται από την περίπτωση. (π.χ. αδόμητο οικόπεδο, διαμέρισμα, μονοκατοικία κλπ.)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας