ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

  Με τον όρο τοπογραφικό διάγραμμα εννοούμε μια πλήρη τοπογραφική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει το στάδιο της αποτύπωσης (λεπτομερής απεικόνιση της επιφάνειας του εδάφους και των επικείμενων κατασκευών με μετρήσεις στο...

  περισσοτερα

 • ΧΑΡΑΞΕΙΣ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

  Χάραξη είναι η διαδικασία με βάση την οποία μεταφέρονται γεωμετρικά στοιχεία από ένα τοπογραφικό διάγραμμα και υλοποιούνται στο έδαφος. Τέτοια γεωμετρικά στοιχεία είναι τα σημεία, οι ευθυγραμμίες, οι καμπύλες γραμμές....

  περισσοτερα

 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  Περιλαμβάνει όλα τα στάδια της κατασκευής ενός έργου: •        Αποτύπωση αρχικής κατάστασης εδάφους •        Χαράξεις εκσκαφών •        Υπολογισμούς χωματισμών-ογκομετρήσεις •        Χαράξεις ξυλοτύπων •        Χαράξεις διαμορφώσεων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων •        Αποτυπώσεις as-built  ...

  περισσοτερα

 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

  Έχοντας τους κατάλληλους συνεργάτες σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων με τεχνογνωσία και κατάλληλο εξοπλισμό πραγματοποιούμε Αποτυπώσεις Ειδικού Χαρακτήρα όπως:   •        Αποτύπωση και σχεδίαση όψεων, κατόψεων, τομών •        Αποτυπώσεις as-built •        Αποτυπώσεις Αρχαιολογικών...

  περισσοτερα

ΧΑΡΑΞΕΙΣ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Χαράξεις-Οριοθετήσεις

Χάραξη είναι η διαδικασία με βάση την οποία μεταφέρονται γεωμετρικά στοιχεία από ένα τοπογραφικό διάγραμμα και υλοποιούνται στο έδαφος. Τέτοια γεωμετρικά στοιχεία είναι τα σημεία, οι ευθυγραμμίες, οι καμπύλες γραμμές. Στην ουσία, η χάραξη αποτελεί την αντίθετη εργασία της αποτύπωσης.

Η Χάραξη μπορεί να αφορά:

        Σημεία Ρυμοτομικών-Οικοδομικών Γραμμών

        Σημεία Γραμμής Αιγιαλού-Παραλίας

        Δασικά Πολύγωνα κλπ.

      •        Κορυφές ιδιοκτησιών που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο με τις διατάξεις του Ν.1337/83 (Πράξ.Εφαρμογής)

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον εντοπισμό και την οριοθέτηση του ακινήτου σας, μετά από μελέτη τίτλων και σχετικών διαγραμμάτων και επισκέψεις στις αρμόδιες Υπηρεσίες και στην ευρύτερη περιοχή του ακινήτου.