ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

  Με τον όρο τοπογραφικό διάγραμμα εννοούμε μια πλήρη τοπογραφική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει το στάδιο της αποτύπωσης (λεπτομερής απεικόνιση της επιφάνειας του εδάφους και των επικείμενων κατασκευών με μετρήσεις στο...

  περισσοτερα

 • ΧΑΡΑΞΕΙΣ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

  Χάραξη είναι η διαδικασία με βάση την οποία μεταφέρονται γεωμετρικά στοιχεία από ένα τοπογραφικό διάγραμμα και υλοποιούνται στο έδαφος. Τέτοια γεωμετρικά στοιχεία είναι τα σημεία, οι ευθυγραμμίες, οι καμπύλες γραμμές....

  περισσοτερα

 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  Περιλαμβάνει όλα τα στάδια της κατασκευής ενός έργου: •        Αποτύπωση αρχικής κατάστασης εδάφους •        Χαράξεις εκσκαφών •        Υπολογισμούς χωματισμών-ογκομετρήσεις •        Χαράξεις ξυλοτύπων •        Χαράξεις διαμορφώσεων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων •        Αποτυπώσεις as-built  ...

  περισσοτερα

 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

  Έχοντας τους κατάλληλους συνεργάτες σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων με τεχνογνωσία και κατάλληλο εξοπλισμό πραγματοποιούμε Αποτυπώσεις Ειδικού Χαρακτήρα όπως:   •        Αποτύπωση και σχεδίαση όψεων, κατόψεων, τομών •        Αποτυπώσεις as-built •        Αποτυπώσεις Αρχαιολογικών...

  περισσοτερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Γεωδαιτικές - Αρχιτεκτονικές

Έχοντας τους κατάλληλους συνεργάτες σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων με τεχνογνωσία και κατάλληλο εξοπλισμό πραγματοποιούμε Αποτυπώσεις Ειδικού Χαρακτήρα όπως:

 

        Αποτύπωση και σχεδίαση όψεων, κατόψεων, τομών

        Αποτυπώσεις as-built

        Αποτυπώσεις Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων

        Βυθομετρήσεις