Προφίλ

 • az360.gr Προφίλ - Τοπογράφοι Μηχανικοί

  Η Αz360 αποτελεί εξέλιξη των τεχνικών γραφείων των Διπλωματούχων Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Αναστάσιου Μουντανέα και Απόστολου Σιγανάκη που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 1999. 

  Στόχος μας, η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και μεθόδων στην παραγωγική διαδικασία.

  Επιδίωξή μας, ένα αξιόπιστο προϊόν, το οποίο να συνοδεύεται από ταχύτητα και οικονομία, ζητούμενο πιο επίκαιρο από ποτέ, στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί. Προς αυτή την κατεύθυνση δημιουργούμε τις κατάλληλες συνεργασίες ώστε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις.      

   

  Αναστάσιος Μουντανέας Απόστολος Σιγανάκης
  Αγρ.Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αγρ.Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
  E: mountaneas@az360.gr E: asiganakis@az360.gr